Autompa iOS - PHU MW ELEKTRONIK

Idź do spisu treści

Menu główne:

AutoMapa dla systemu iOS łączy w sobie płynność i czystość działania aplikacji dla iPhone i iPad z zaletami i jakością AutoMapy. To połączenie doskonałe!

AutoMapę dla systemu iOS znajdziesz w AppStore, skąd w prosty sposób pobierzesz ją na swojego iPhone i iPada


OFERTA na system iOS

- 30-dniowa AutoMapa Europa: 29 zł

- 366-dniowa AutoMapa Europa: 99 zł (zawiera mapę PL)

Licencja czasowa

Licencja czasowa uprawnia do korzystania z pełnej wersji programu AutoMapa w opłaconym czasie. Po jej wygaśnięciu funkcje nawigacji są nieaktywne, ale można nadal przeglądać mapę oraz wyszukiwać adresy i punkty POI. Aby przedłużyć pełne działanie nawigacji, należy wykupić licencję czasową na kolejny okres. Termin ważności licencji czasowej oraz jej numer można sprawdzić bezpośrednio w programie. Licencja czasowa może być używana zgodnie zasadami wybranej platformy mobilnej. Nie jest możliwe przenoszenie licencji pomiędzy kontami użytkownika, jak również pomiędzy różnymi platformami (iOS/ Android/ Windows). Wykupienie kolejnej licencji czasowej przed wygaśnięciem poprzedniej powoduje przedłużenie posiadanej licencji o zakupiony okres. Jeśli w momencie zakupu kolejnej licencji czasowej poprzednia licencja wygasła, wówczas okres ważności nowej licencji biegnie od momentu jej zakupu.INTERFEJS

Możliwość wyboru palety barw dla programu i mapy
Obsługa programu zgodna z filozofią obsługi urządzeń opartych o system iOS
Możliwość konfiguracji parametrów regulujących sposób prezentacji, nawigacji i innych funkcji dla zaawansowanych użytkowników
Regulacja wielkości napisów na mapie
Regulacja skali, od której ukrywane są na mapie drogi lokalne
Możliwość przełączanie języka menu i komunikatów bez reinstalacji programu
Możliwość przywrócenia ustawień domyślnych
Menu kontekstowe
Możliwość wyboru orientacji ekranu (tryb pionowy lub poziomy)
Systemowe animacje menu ułatwiające orientację w systemie menu
Okno ze statusem włączenia i pracy systemu AutoMapa Traffic wraz z historią jego działania
Automatyczne przełaczanie trybu dzień/noc na podstawie godzin i pór roku
W ustawieniach (interfejs -> widok) opcja wyglądu mapy zunifikowana z przygotowywanym nowym wyglądem map www.targeo.pl

GPS

Automatyczne wykrywanie odbiornika
Automatyczny restart GPS w przypadku wykrycia problemów z odbiorem sygnału GPS
Synchronizacja czasu urządzenia z czasem satelit systemu GPS
Korekcja opóźnienia odczytu pozycji w komunikatach głosowych i opcjonalnie również w wyświetlaniu pozycji
Możliwość zapisu i odtworzenia śladów jazdy
Możliwość pokazania wielu śladów GPS jednocześnie
Możliwość automatycznego zapisu plików ze śladem GPS w każdej jeździe
Możliwość ustawienia autozapisu śladu

POI

Kilka milionów punktów POI, z czego ponad pół miliona w samej tylko mapie Polski w tym m.in bankomaty, apteki, kluby, stacje benzynowe, galerie handlowe, sklepy, kantory wymiany walut, banki, czy kluby fitness
Praktyczne informacje uwzględniające dziury w nawierzchni, progi zwalniające, parkingi, jak również miejsca, gdzie można skorzystać z bezprzewodowego internetu
Możliwość wyszukiwania punktów POI przy wyznaczonej trasie
Możliwość wyszukiwania punktów POI w wybranej odległości od wybranego miejsca lub miejscowości
Informacje dotyczące pikietażu (słupki kilometrowe) ważne m.in. dla użytkowników CB Radio
Możliwość bezpośrednich połączeń telefonicznych z numerami telefonu zawartymi w opisie punktów POI
Graficzna sygnalizacja postępu w wyszukiwaniu punktów POI
Ostrzeganie o wybranych kategoriach punktów POI

WYBÓR TRASY

Możliwość wyboru typu trasy: szybkiej, optymalnej, krótkiej, terenowej, łatwej, pieszej, bezpiecznej oraz przełajowej
Dialog z możliwością zmiany typu trasy pokazywany w sytuacji, gdy trasa jest za długa dla obecnie wybranego typu
Możliwość uwzględniania profilu prędkości pojazdu w wyznaczaniu tras; użytkownik może ustawić swoje własne ograniczenie prędkości dla poszczególnych kategorii dróg (np., jeśli jeździ wolniej po drogach gruntowych) lub generalne ograniczenie niezależne od kategorii drogi (np. dla samochodu ciężarowego); jeśli prędkość ustawiona w profilu jest na danej drodze niższa niż w danych mapy lub AM'Traffic program użyje prędkości z profilu
Możliwość ustawienia punktów START i CEL na jednym segmencie drogi, tak by możliwy był powrót trasy do punktu startu
Możliwość ustawienia dowolnej liczby punktów pośrednich (tzw. punkty VIA)
Graficzna sygnalizacja postępu w wyznaczaniu trasy
Możliwość wybrania celu podróży z książki adresowej (lista kontaktów)
Możliwość wybrania momentu rozpoczęcia planowanej jazdy dzięki czemu wyznaczana trasa uwzględnia dane systemu AutoMapa Traffic (różna spodziewana prędkość w różnych miejscach zależnie od pory dnia, dnia tygodnia, świąt i pory roku
System AutoMapa Traffic uwzględniający przy planowaniu trasy zatory drogowe dzięki informacjom o natężeniu ruchu drogowego
Możliwość omijania płatnych odcinków dróg, autostrad oraz promów
Dodatkowe ekrany informacji o wyznaczonej trasie: punkty trasy, statystyki, parametry trasy (możliwość jej zapisania do pliku)
Możliwość wyznaczenia tras z pominięciem dróg gruntowych kosztem wybranej liczby kilometrów wydłużenia trasy
Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem unikania manewru zawracania kosztem wybranej liczby kilometrów wydłużenia trasy
Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem zakazów skrętu/zawracania
Wyznaczanie trasy z wizualizacją i uwzględnieniem kierunkowości dróg
Możliwość odwrócenia punktów trasy
Możliwość ustawienia jednego z zachowań programu po wyznaczeniu trasy: Widok trasy, Podsumowanie, Pierwszy manewr
Możliwość wczytania trasy lub śladu GPS poprzez iTunes
Funkcja Skasuj trasę
Możliwość importu trasy z Targeo.pl

NAWIGACJA
 • Nawigacja głosowa
 • Panel nawigatora i informacjami graficznymi i tekstowymi i możliwością dowolnego wyboru elementów przez użytkownika
 • Możliwość wyświetlania informacji o dwóch następnych manewrach jednocześnie
 • Pokazywanie prędkości na panelach nawigatora
 • Pokazywanie na panelu nawigatora dystansu do celu, czasu pozostałego do celu, czasu dojazdu, aktualną godzinę (belka systemowa) lub aktualny pikietaż
 • Po kliknięciu na znak następnego manewru pokazana zostaje cała trasa
 • Procent przebytej trasy i "progress bar" w przycisku "Trasa"
 • Informacja o długości trasy i planowanym czasie przejazdu
 • Obsługa głosowa i wizualna punktów VIA na panelu nawigatora (łącznie z czasem ETA)
 • Automatyczne przełączanie widoku mapy podczas jazdy
 • Możliwość wyboru preferencji przy wyświetlaniu mapy (ustawienie mapy północą do góry lub obracanie z uwzględnieniem kierunku jazdy)
 • Automatyczne wyznaczanie nowej trasy po zjechaniu z trasy zaplanowanej
 • Ostrzeganie o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości
 • Trójwymiarowa strzałka manewru przy dużym nachyleniu mapy
 • Punkty adresowe wyświetlane są jedynie przy małych prędkościach oraz w pobliżu punktów START, VIA i CEL. Zmniejsza to ilość elementów mapy zbędnych podczas jazdy i jednocześnie poprawia płynność zmiany widoku mapy
 • Dostosowanie poziomu głośności dźwięków do prędkości
 • Informacja o rzeczywistych ograniczeniach prędkości w Polsce dla dróg krajowych oraz w wielu miastach Polski
 • Informacja o maksymalnych prędkościach pojazdu na różnego typu trasach
 • Możliwość włączenia komunikatu ostrzegającego o zjechaniu z trasy
 • Odróżnienie kolorystyczne już przejechanego fragmentu trasy
 • Możliwość zapisania/wczytania wytyczonej trasy
 • Możliwość odtworzenia demo trasy
 • Możliwość uruchomienia "Demo" trasy bez ustawiania wcześniej punktów trasy - odtwarzana jest wówczas fabrycznie wybrana trasa pokazowa
 • Umożliwienie wykorzystania zdarzeń drogowych (roboty drogowe, blokady etc.) do lepszej nawigacji przez urządzenia bez dostępu do Internetu, dzięki dołączeniu danych o tych zdarzeniach bezpośrednio do danych mapowych
 • Asystent pasa ruchu
 • Sygnalizacja terenu zabudowanego ikoną wyświetlaną powyżej ikony dozwolonej prędkości
 • Poziome etykiety ulic „pływające” nad mapą w trybie jazdy z nawigacją z widokiem 3D
 • Uwzględnianie progów zwalaniających w AM'Traffic
 • Wizualizacja sygnalizacji świetlnej
 • Możliwość ręcznego pobrania danych LiveDrive! dla okolic punktu nawigacyjnego
 • Komunikaty głosowe uwzględniające utrudnione manewrowanie pojazdem podczas jazdy w korku
 • Ostrzeganie w strefie pomiaru odcinkowego o średniej możliwej prędkości, która umożliwi uniknięcie mandatu.
 • Wymiana informacji drogowych, np. o wypadku, między użytkownikami - AutoRadar

MAPA

 • Widok mapy 3D oraz widok brył budynków
 • Płynna obsługa całej mapy Europy bez konieczności przeładowywania map
 • Dla unikniecia niechcianych powiększeń w trakcie przesuwania mapy suwak Zoom reaguje jedynie na przesunięcia palca lub rysika trafiające w uchwyt suwaka
 • Wyswietlanie nazw akwenów wodnych
 • Wyświetlanie na mapie zdarzeń drogowych i utrudnień w ruchu pobieranych z systemu AutoMapa Traffic
 • Wizualizacja przepustowości (średnich prędkości) dróg w systemie AutoMapa Traffic 
 • Płatne odcinki dla aut ciężarowych (system viaTOLL)
 • Dokładne punktowe adresy w Polsce i kilku innych krajach, oraz adresy zakresowe w pozostałych krajach Europy

POZOSTAŁE
 • Możliwość rejestracji mapy z poziomu urządzenia przenośnego
 • Możliwość pokazania współrzędnych GPS wskazanego na mapie punktu z poziomu menu podręcznego ma mapie
 • Przewijanie długich list wyboru przy pomocy gestów z "efektem bezwładności"
 • Możliwość wyłączenia dźwięków w menu głównym
 • Automatyczne zarządzanie podświetlaniem ekranu
 • Automatyczne powiadomienie o wygaśnięciu licencji na dostęp do aktualizacji map
 • Automatyczna informacja o wydaniu nowej wersji programu
 • Możliwość sprawdzenia treści umowy licencyjnej
 • Możliwość zrobienia kopii bezpieczeństwa w chmurze Dropbox
 • Funkcja Objazd umożliwiająca ominięcie korka.
 • Zintegrowany ekran wyszukiwania adresów
 • Wyszukiwanie i automatyczne podpowiadanie listy znalezionych miast i ulic rozpoczyna się po wpisaniu drugiego znaku i z dodatkowym opóźnieniem umożliwiającym szybkie wpisanie od razu kilku znaków
 • Wyszukiwanie adresów po kodach pocztowych
 • Obsługa książki adresowej
 • Historia wybranych: adresów, punktów POI itp
 • Możliwość usunięcia pojedyńczych adresów
 • Możliwość szybkiego wyszukiwania POI i kategorii POI po nazwie, również bez konieczności wyboru kategorii
 • Wstępny ekran wyszukiwania POI pozwala wybrać czy odbywa się ono względem aktualnej pozycji, w wybranej miejscowości lub w pobliżu trasy albo celu
 • Możliwość szukania POI w pobliżu adresów i skrzyżowań

Informacje pochodzą ze strony: http://www.automapa.pl/pl/produkty/automapa-dla-ios/
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego